Статии

СИГНАЛ ОТНОСНО: ПРОЖЕКЦИЯ НА КЪСОМЕТРАЖЕН ФИЛМ “ЗМИЯ“ В РАМКИТЕ НА СОФИЯ ПРАЙД ФЕСТ 6.06.2021г

Подкрепете петицията за забрана на излъчване на филма Змия : https://www.peticiq.com/0606

Подкрепете петицията за забрана на излъчване на филма Змия :
https://www.peticiq.com/0606

                                                                                             
ДО

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА    

КМЕТ НА ГР.СОФИЯ

ДО

Г-Н ВЕЛИСЛАВ МИНЕКОВ

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

ДО

Г-Н БОЙКО РАШКОВ

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДО

Г-Н ИВАН ГЕШЕВ

ГЛАВЕН ПРОКУРОР

СИГНАЛ

от Сдружение РОД ИНТЕРНЕШЕНЪЛ, София, ул.Лайош Кошут №13, партер,

ОТНОСНО:  ПРОЖЕКЦИЯ НА КЪСОМЕТРАЖЕН ФИЛМ “ЗМИЯ“ В РАМКИТЕ НА СОФИЯ ПРАЙД ФЕСТ  6.06.2021г,  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изкючително сме разтревожени от информацията за предстоящото събитие на 12.06.2021г., в рамките на София Прайд Филм Фест, организирани от ЛГБТИ сдружение „ДЕЙСТВИЕ“. Става дума за прожекция на късометражен филм „Змия“ с неправомерен сюжет. Според неофициална информация, филмът промотира неестествени отношения между непълнолетен и възрастен мъж. Според публчно достъпна информация, филмът показва съмнителни лични отношения под формата на т.нар. „приятелство“ между мъж на средна възраст и малолетен гражданин на 9-годишна възраст.

От правна гледна точка, имаме съмнения дали съдържанието на филма не  представлява  разпространение на материал с незаконно съдържание, завоалирано склоняване към педофилия, по смисъла на НК и Факултативния протокол към Конвенцията за правата на детето и други международноправни актове, както и евентуален заплаха за поставяне на дете в риск, според Закона за закрила на детето и ПП, както и редица международни договори.

Инициативата на София Прайд е одобрена от Община София.

Във връзка с тази проява с очевидно провокатевно съдържание от страна на организаторите, възникват следните въпроси, на които молим за вашия отговор:                                                                            

  1. Одобрявала ли е Софийска община излъчването на филма ЗМИЯ и запозната ли е със съдържанието на филма преди одобряване на излъчването?
  2. Известно ли е на Софийска община, Министерство на културата, Министерството на вътрешните работи и МТСП, че отношения между малолетен и възрастен гражданин от личен характер могат да поставят непълнолетния в ситуация на дете в риск поради опасност за неговото физическо, психическо и емоционално състояние?
  3. Каква е системата за проверка съдържанието на филми, преди тяхното разпространение в страната, за които има съмнения, че нарушават законодателството в страната в областта на правата на децата и разврат
  4. Какви мерки са взети от страната на вашети органи за проверка на съдържанието на филма ЗМИЯ и останалите филми от хрограмата на София Прайд Филм Фест от гл.т. долуизброените международни актове и конвенции и чл.5 от ЕС Директива 2011/93/ЕО ?

По всички законови дефиниции на българското и международно право  наказателно отношенията с деца на 9г възраст спадат към  престъпления, а именно „сексуална злоупотреба с деца“ което е и по своята същност вид порнография.

Припомняме че съгласно българският Наказателен Кодекс излъчването на подобни прожекции с порнографски материал е наказуемо, за което както Ръководителите на Столична Община, така и на компетентните министерства носят и наказателна отговорност.

За информация и послужване, представяме наизчерпателно международното законодателство за борба със злопотребите със деца:

ПРАВО НА ЕС

Детска порнография и сприятеляване с деца с цел сексуална злоупотреба:

Директива 2011/93/ЕО е основният правен инструмент в общностното право на ЕС, забраняващ детската порнография.

Член 5 от тази Директива въвежда задължение за държавите — членки на ЕС, да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че умишленото изготвяне, придобиване, притежаване, дистрибуция, разпространение, предаване, предлагане, доставяне или осигуряване на детска порнография, както и съзнателното получаване на достъп до този вид съдържание се наказва.

ПРАВОТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА

Конвенцията на Съвета на Европа за престъпления в кибернетичното пространство CETS № 185, 2001 г.

Член 9 от Конвенцията задължава държавите — страни по Конвенцията, да криминализират предлагането, предоставянето на възможност за достъп, разпространяването, предаването, снабдяването с или притежаването на детска порнография или производството на такива материали чрез компютърна система.

Конвенцията от Ланзароте

Членове 21—23 задължават държавите да предприемат законодателни мерки за крими‑ нализиране на различни форми на детска порнография.

В съответствие с член 21 склоняването, принуждаването и участието в дейности, представляващи детска порнография, следва да бъде обявено за престъпле‑ ние. В съответствие с член 22 заставянето на деца да бъдат свидетели на сексуални действия (или действия на сексуална злоупотреба) също трябва да бъде обявено за престъпление.

Член 23 съдържа изискването за приемане на законодателни мерки за криминализиране на отправянето

 Обяснителен доклад до Съвета на Европа, Конвенция на Съвета на Европа за престъпления в кибернетичното пространство

ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

ЕСПЧ е разгледал няколко дела, свързани с детска порнография, в обхвата на член 8 от ЕКПЧ.

С оглед гореизложеното, молим излъчването на  филмът ,,Змия“ от програмата на на София Прайд 2021г., планирано за 12.06.2021г. да бъде незабавно забранено докато не  бъде извършена проверка от Столична община, Министерството на културата и МВР за изясняване характера на съдържанието на „Змия“ и останалите филми на София Прайд Филм Фест.

София, 04.06.2021г.

СДРУЖЕНИЕ „ РОД  ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“

Покажи още

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button