Кои сме ние?

СДРУЖЕНИЕ РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

Какви са целите на сдружение „РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“?

Сдружение „РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ възникна от естествения стремеж на българските родители да създаваме и отглеждаме своите деца, без намеса в личния ни и семеен живот. В обстановката на налагане на чужди обществени модели, антисимейно законотворчество и противоестествени, неолиберални идеологии обикновенни родители и експерти създадохме истинско, гражданско сдружение, мотивирано от отстояването на изконни права и ценности.

Мисията на РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ е да бъдем конструктивен фактор в обществото за насърчаване и отстояване на политики, утвърждаващи достойнството и свободата на личността, брака между един мъж и една жена, правото на децата да бъдат отгледани в своята естествена среда – своите семейства. Обявяваме се против отнемането на конституционните права и отговорности на родителите да отглеждат и възпитават своите деца, както и възможността да се ползват от безвъзмездна държавна подкрепа, против игнорирането на отговорността на държавата да предоставя закрила на семейството, майчинството и децата.

Задачи които си поставихме

Една от първите задачи, които си поставихме е недопускане на противоконституционни и силно лобистки закони, като ЗСУ(Закона за социалните услуги) в правния български мир.

Обединени от борбата срещу неолибералната идеология, чиято законова реализация е не само ЗСУ, но и Закона за Закрила на Детето, ЗДН, както и други социални закони, заставаме твърдо зад отмяната на „Закона за социалните услуги“, както и настояваме за пълна ревизия на цялото социално законодателство, в подкрепа на уязвимите групи, децата с увреждания, възрастните хора извън трудоспособна възраст и хората в неравностойно положение.

Присъединете се към нас – Сдружение „РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“

В сдружение РОД активно сътрудничим и споделяме опит с местни, европейски и международни организации, посветили се на борбата за същата кауза – опазването на традиционното семейство и бъдещето на децата ни! Предлагаме открит, равнопоставен диалог и съвместна дейност в името на споделени цели.

Социалните мрежи

Може да ни откриете в социалните мрежи и да намерите последните новини за нас на следните адреси

Каналът ни СДРУЖЕНИЕ РОД

https://t.me/sdrujenierod

Там ще получите известия за събития организирани от сдружение РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ.

Фейсбук групата ни Сдружение РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
fb.com/groups/rod.bulgaria/

YouTube канала на Сдружение РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

shorturl.at/fPW68

РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ фавикон
„РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“
Back to top button