ЗаконодателствоСтатии
Четени

Становище на РОД Интернешънъл за речта на омразата

Ние от РОД Интернешънъл, неправителствена организация на български родители, защитаващи своите институционално закрепени права, сме категорично несъгласни с намерението за разширяване на списъка с престъпленията в ЕС, чрез включването на реч на омразата и престъпление от омраза.

По отношение на речта на омразата: чл. 10 от Европейската конвенция за правата на човека ясно е установила фундаменталното право на свобода на изразяване и неговите ограничения. Чл. 10 и 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз отново гарантира основното право на свобода на изразяване и информация.

В българската Конституция са ясно дефинирани конкретните ситуации, при които свободата на изразяване/мнение е ограничена и по този начин се установява перфектният баланс между свободата на изразяване и защитата на хората и правния ред. Съгласно чл. 39, ал. 1 от българската конституция: „Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово – писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин.

Съгласно чл. 39, ал. 2: „Това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността.

Както беше посочено по-горе, има определени, ясно дефинирани случаи, при които свободата на изразяване е ограничена.

Считаме, че официалното въвеждане на термина „реч на омразата“ и включването му в списъка на ЕС за престъпления, ще разруши баланса между свободата на изразяване и другите основни права, които имаме в момента в България, защото:

– Би било изключително трудно да се даде обща дефиниция на термина реч на омразата, особено като се има предвид, че в ЕС има 27 езика. Понятието омраза е твърде разнообразно и твърде сложно, за да може да бъде ясно дефинирано. Освен това има културни различия. Езикът и комуникацията са твърде сложни, за да се приобщят към строга законова рамка.

– Използването на неясна дефиниция („реч на омразата“) ще даде възможност за различни тълкувания. Това ще отвори вратата за разнообразна употреба, разнопосочни решения при различни дела, както и за злоупотреби.

– Би могло да се използва като средство за контрол върху общественото мнение и свободата на изразяване.

– Това ще задейства автоцензурата.

– Изключително спорно е дали емоциите на човек биха могли да бъдат предмет на правна регулация. Пренебрежението, омразата, страданието, радостта или оптимизмът и т.н. не трябва да се регулират законово.

Изразяваме опасенията си, че това на практика ще ограничи свободата на изразяване и разпространение на информация. Поради тази причина ние категорично възразяваме срещу включването на речта на омразата в списъка на престъпленията.

По отношение на престъплението от омраза категорично се противопоставяме на включването му в списъка с престъпления. Това ще предефинира, т.е. ще разшири обхвата на термина „престъпление“ и отново ще даде възможност за различни тълкувания и злоупотреба с термина.

Бихме искали да напомним на ЕК, че ЕК трябва да вземе предвид конституционната идентичност на всяка една държава-членка, защото това е част от Договора за Европейския съюз.

20.04.2021

С Уважение,

ROD International, България

Входирано становище на РОД Интернешънъл в сайта на ЕК
Входирано становище на РОД Интернешънъл в сайта на ЕК
Покажи още

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button