Статии

РОД и ангажиментите на политическите партии?

Скъпи приятели, привърженици и сънародници,

В отговор на множеството запитвания, които получаваме относно нашата линия на поведение преди изборите и сключване на споразумения с няколко политически партии за сътрудничество, бихме желали да отговорим на всички тях със следните разяснения.

Нашите лекции, информационни кампании, международни конференции и протести, разговори с политици, участия в обсъждания в комисии към Народното събрание, изработване на правни становища по всяка една промяна в законодателството, касаещо семейни политики, направиха „Род Интернешънъл“ достатъчно разпознаваем за българското общество.

Политиките в областта на семейството и семейните ценности, провеждани от днешните управляващи ни дадоха възможност да консолидираме общественото недоволство на десетки хиляди родители. Това все още не се оценява по достойнство от българското Правителство и то продължава да си позволява да внедрява чужди семейни модели и отношения между родители и деца. На фона на безпрецедентната здравна и икономическа криза днес в страната подобни политики са крайно вредни. Те разрушават българското семейство, основната клетка на обществото, с което съществено подпомагат демографската криза.

Към неудачните действия на Правителството се добавя законодателният принос на Народното събрание. Приемат се закони, които жалонират деградацията на семейните отношения и вековните семейни традиции на българския народ. Вместо да създава законови условия за заздравяване на семейството като най-добра естествена среда за отглеждането, възпитанието и образованието на децата, за преодоляване на икономическата и социална криза, Парламентът кове закони, ограничаващи конституционните права и задължения на родителите по отношение на собствените им деца. Вместо подпомагане на семейството в отглеждането на децата, законодателят узаконява извеждането на деца от семейството като подготовка за тяхното осиновяване от чуждестранни граждани. Законодателят се е погрижил за безкомпромисното изпълнение на своите неуместни закони чрез силова репресия от специални наказателни, мултидисциплинарни екипи върху българските родители. По силата на това законодателство, стотици български деца са изведени от техните семейства и са станали жертва на рисковете, присъщи за днешното общество – неглижиране от т. нар. приемни родители, трудова и сексуална експлоатация, наркомания, злоупотреба с деца, и др.

Българският Парламент много често демонстрира явно пренебрежение към недоволството на обществото от анти-детското и анти-семейно законодателство. Неведнъж ставахме свидетели, как депутати подписват актове, които не познават; гласуват важни законодателни промени, касаещи всяко дете, родител и семейство без задължително и адекватно обществено обсъждане. Многохилядната родителска общност, която с месеци протестира по улиците и площадите на българските градове и изразява несъгласието си с провежданата политика, е обвинявана във всички грехове на света – обслужване на чужди интереси, екстремизъм, ретроградност, религиозен екстремизъм, конспиративни теории. В същото време, НПО с чуждестранно финансиране, с неизвестна членска маса и съмнителна представителност, която никой никъде не е виждал, да не говорим да е преброил, се допуска да упражняват държавни функции, да подготвят проекти за законодателни актове, да изработват и влияят върху семейната и социалната политика, да обучават държавни чиновници, полицаи, учители, преподаватели, социални работници, да участват в работата на държавните институции – обществени съвети, комисии, комитети.

Неоспорим е фактът, че родителската общност е подценена, докато грантовите НПО са надценени и това оказва непосредствено негативно влияние върху семейните политики на държавата.

Време е политици, депутати, чиновници да се вслушват в гласа на родителите и експертите – юристи, психолози, учители, преподаватели, възпитатели, хора с безспорни морални ценности, изграждали и възпитавали с години българската нация! Време е държавата на българите да се съобразява с исканията на самите българи. Време е исканията на родителските организации да се превърнат в законодателни и управленски решения.

За постигането на тази цел ние от  „Род Интернешънъл“ търсим начини да упражним своето влияние върху политическата среда чрез установяване пряко сътрудничество с парламентарните и извънпарламентарни партии. След като практиката показа, че с възлагане на политическо представителство родителските интереси не бяха адекватно защитени, днес ние решаваме да се представляваме сами, участвайки непосредствено във формирането на държавната политика в областта на семейството и децата. От наша страна това няма да бъде безусловно сътрудничество. Ние ще участваме в партньорски отношения само с политически партии, които включат защитата на българското семейство в своите платформи и програми за управление. Като гаранция за изпълнение на поетите ангажименти поискахме представители на Сдружението да бъдат включени в гражданските квоти на кандидат-депутатските листи на тези партии. Изрично подчертахме, че Сдружението не се обвързва с идеологията и политическата ориентация на политически партии Ние не сме част от никоя политическа партия или формация, а  участваме в двустранно поети ангажименти за сътрудничество единствено в областта на семейството и семейните отношения.

София, 10.02.2021г.

РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

Покажи още

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button