Статии

БГ СЪДЪТ ОТКАЗА ДА ПРИЗНАЕ ЖЕНА ЗА ТАТКО

Пазарджишкият Административен съд отказа да признае жена за баща на дъщеря й, като потвърди и отказа на общината в Панагюрище. Искането на нашенката било да бъде вписана в акта за раждане на детето в графата за родителя от мъжки пол. След като жалбоподателката не е обжалвала решението на административните магистрати от Пазарджик пред Върховния административен съд в 14-дневния законен срок, на 4 февруари м.г. то е влязло в сила, потвърдиха за „Телеграф“ от съда.

Нашенката Е.Д. живее от 2007 г. в страната на неограничените възможности, където е сключила законен брак с местната жителка Марсела. Двете живеят в Чикаго и имат дъщеря, на която американката е биологична майка. Тъй като е родом от Панагюрище, Е.Д. подала жалба чрез пълномощника си, нейната майка от средногорския град, срещу местната община. Причината е, че от ЕСГРАОН отказали да й издадат акт за раждане на детето. От свидетелството за регистрация на акт за гражданско състояние от 9 май 2019 г., преведено на български и заверено официално, се установява, че Л.М.Д – дъщерята на българката и американката, е родена на 26 април 2019 г. в окръг Кук, град Чикаго. За родители в американския документ са записани – майка/лице съвместно, упражняващо родителски права – М.С.Д., родена на 3 декември 1980 г. и баща/лице, съвместно упражняващо родителски права – Е.И.Д., родена на 9 август 1988 г. Установено е, че родителите са от женски пол.

Българката настоява родните служби по регистрация на населението да издадат удостоверение за раждане със същите данни, защото без него момиченцето би имало административни проблеми, няма да бъде признато за български гражданин и неин законен наследник, няма да може да упражнява бъдещи наследствени и имуществени права. Е.Д. поддържа становището, че няма спор относно произхода на детето и че като български гражданин жалбоподателката има право да поиска отразяването на настъпило събитие – „раждане на дете“, и да бъде издадено удостоверение за раждане на детето, в което е вписано името й като неин родител.

От Община Панагюрище обаче отказват, като сочат, че в Семейния кодекс е регламентиран като законен бракът между хора от различен пол – мъж и жена, и не е предвидено в акт за раждане да бъдат вписвани две майки или двама бащи. Според юрисконсулта на средногорската община жалбата е недопустима поради липса на правен интерес.

Съдия Десислава Кривиралчева от пазарджишкия Административен съд, разглеждайки казуса, прави следните изводи, като посочва, че жалбата е процесуално допустима. Жалбоподателката е инициирала административното производство по издаване на акт за раждане на детето Л.Д., като е подала заявление до кмета на Община Панагюрище. Кметът на общината се е произнесъл, като е отказал извършването на административната услуга. По този начин правата и законните интереси са накърнени с отказа. Предвид това съдът намира, че за жалбоподателката е налице правен интерес да оспори отказа за издаване на акта за раждане.

Разгледана по същество, жалбата обаче е неоснователна, отсича съдия Кривиралчева и се мотивира, че неразделна част от българската конституционна идентичност на социалното и ценностно развитие на българското общество представлява традиционният брак, разбиран като доброволен съюз между мъж и жена, както изрично предвижда българската конституция от 1991 г. Това конституционно скрепено разбиране за традиционното семейство намира явен израз и в Семейния кодекс, който изрично предвижда, че произходът от „майката“ се определя от раждането и че „майка“ на детето е „жената“, която го е родила, включително при асистирана репродукция, а чл. 61 от Семейния кодекс определя и произхода от „бащата“. И в двата случая законодателят използва единствено число, което ясно показва, че произходът на детето се определя от една майка и/или от един баща. Българският законодател не предвижда хипотеза, в която произходът на едно дете да се определя от две майки или от двама бащи.

В настоящия случай безспорно се установява, че биологичната майка на детето е чуждата гражданка, а по отношение на българската гражданка, която е и настоящ жалбоподател, не са налице данни за биологична връзка с детето. Освен това съдът намира, че липсва законово задължение българската държава да признае въпросната роднинска връзка посредством вписване в регистрите по гражданско състояние на акта за раждане, съставен в чужбина. Това признаване може да се постигне с други способи като например осиновяването на детето от приемната майка, при условие че това може да се осъществи ефективно и бързо с оглед висшия интерес на детето.

Не признават сватбата в Илинойс

Сватбата на българката с американката се е състояла в щата Илинойс, САЩ, където правото допуска сключването на брак между лица от един и същи пол. Съгласно практиката на ВАС обаче сключеният в САЩ граждански брак не може да бъде признат в Република България. Без наличието на това обстоятелство приложение не биха могли да намерят нито въведената презумпция, че съпругът на майката се смята за баща на детето, нито сам по себе си фактът за наличие на сключен граждански брак. Така Административният съд отхвърля жалбата на Е.Д. от Панагюрище. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, но според юристи това е прецедент в съдебната практика – жена да иска да я запишат като баща в акта за раждане на дете, с което не е в роднински връзки.

Втори случай за последните шест години

Това не е първо подобно дело в пазарджишкия Административен съд, където през октомври 2016 г. бе разгледан случай за акт за раждане на дете, като родителите отново бяха еднополова двойка от датчанка и пазарджиклийка. Делото прецедент е образувано по жалба на В.Д., с българско гражданство, която подала искане до дирекция „Гражданска регистрация на населението“ в местната община на 14 юли 2016 г. за издаване на акт за раждане на момченцето Л.Л. Като майка в искането е посочено името на В.Д. – с българско гражданство, а в графа „баща“ Ж.Л. – с датско гражданство, която също е жена. Към искането бяха приложени съответните документи, а именно декларация по чл.117 от Кодекса за международно частно право, удостоверение за раждане и кръщелно от 14 януари, издадено от Дания. Като разгледали искането, общинските експерти в Пазарджик уведомили майката В.Д., че отказват да издадат акт за раждане, тъй като по българското законодателство е предвидено произходът на детето да е от майка и баща. Това дело също е гледано от съдия Десислава Кривиралчева, която посочва, че е неправилно да се отказва издаването на акта за раждане, а единствено вписването на датчанката в графата „баща“.

Покажи още

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button