Законодателство

Становище на сдружение РОД относно проекта за закон на ПП „ВМРО“ за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги

На 01.07.2020г.  изтича 6-месечното удължаване на срока за влизане в сила на Закона за социалните услуги (ЗСУ). Удължаването бе предприето с цел постигане на обществено съгласие по този закон, което бе придружено с две обещания на управляващите. Тези обещания не бяха изпълнени. Отговорността за това е на МТСП.

Провали се първото обещание: от 6-те планирани срещи по ЗСУ на Министъра на труда и социалната политика с обществеността, се проведоха само 2, при това силно разочароващи за екипа на Министъра. Провали се и второто – работната група от квалифицирани юристи за преглед на останалото законодателство за социална закрила не бе свикана. Шумно оповестеното търсене на обществено съгласие не се състоя. Причините за това са обективни, а не плод на нечия нечиста сила.

Междувременно, от март до май 2020г., социално – икономическата обстановка в България рязко се влоши в резултат на Пандемията КОВИД-19. Само за два-три месеца върху най-бедната страна в ЕС надвисна реална опасност от икономическа катастрофа. Очертаха се социални последици с невиждани преди това дълбочина и размах. Икономиката спря почти в буквалния смисъл, с много малки изключения. Над 100 000 души загубиха работата си през периода на извънредното положение, което е увеличение с 1/3. Броят на безработните достигна в определен момент 300 000 д. Българското населението обедня драстично за някакви два-три месеца. Това показа колко неустойчив е социалния мир. Нови стотици хиляди граждани се добавиха към хората под линията на бедността и общия брой надхвърли 50% от населението. Огромен брой българи остават буквално без средства за препитание. Това е коренна промяна в социално икономическата ситуация в страната.

В тези условия, пролича неадекватността на социалната система. Тя се оказа дефицит в кадрово, финансово, материално и медицинско отношение . Най-драстичен пример бяха домовете за възрастни хора, които от логистика за специални грижи се проявиха като огнища на заразяване, подобно на тези из цяла Западна Европа.

Международната обстановка около България, на Балканите, в Европа и по света също драстично се влоши.

На 09.06.2020г. Генералния секретар на ООН Антониу Гутиереш обяви, че света е заплашен от глобално продоволствено извънредно положение. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ОИСР заяви, че най-големите икономики губят по 2% от годишния растеж всеки месец, прекаран в блокада. Прогнозите на организацията за спада на БВП в ЕС са за около 11% на годишна база, а за Великобритания 13%. Сериозно пострадаха най-големите икономики в Европа, като Великобритания, Франция, Испания, Италия и др. По думите на Президента на Европейската банка за развитие, Катрин Лагард, световната икономика спря. Според Германския канцлер Анжела Меркел, Германия не е преживявала подобна криза от Втората световна война насам.

Още през първите 3 месеца от началото на икономическата криза стана ясно, че социална система, основана на принципа на търсене и предлагане на платени социални услуги, не е в състояние да се справи с острите нужди на милиони хора. В рамките на досегашната социална система, това обективно е невъзможно. Нещо повече, някои нейни прехвалени форми на работа показаха, че са направо опасни в ситуациите на епидемии и пандемии, например старческите домове, поради недостатъци на организацията и медицинското обслужване.

САЩ, Франция, Великобритания, Италия и целия ЕС, в редица случаи оставиха на заден план социалните услуги и се преориентираха към социална подкрепа за своето население и икономика. Това повече би приличало на държава като България, в чиято Конституция е записано че тя е социална държава.

Вместо да отчете новата икономическа ситуация и произтичащите от нея социални последици, българското правителство продължава да налага насилствено скъпата и неефективна система на платени социални услуги, която няма опора в Конституцията. Поредната свидна жертва на това политическо късогледство стана Лютфи, 3-годишно дете в Търговище, което почина в началото на м.юни 2020г.,в резултат приложена мярката „извеждане на дете от семейство“ и предоставена социална услугата „резидентна грижа“. Детето почина в приемното семейство, където е било настанено заради бедност на бащата Шукри Сахириев.

По-нататъшното игнориране на фаталните последици от тази политика става престъпно и ще има тежки имиджови вреди преди парламентарните избори през 2021г.

Неспособността на МТСП да намери адекватни отговори на социалните нужди на обществото и настоятелното прокарване на ЗСУ, поражда и ще продължи да поражда напрежение сред обществото, което е крайно опасно в и без това сложната социална обстановка.

Показателно за промяната на траекторията на обществените настроения е, че вече четири парламентарно представени партии: ПП“Воля“,  ПП“ВМРО“,  ПП“БСП“ и ПП“Атака“, в един или други вид, изразиха открито несъгласие с приетия през март 2020г. закон за социалните услуги.Запазва се единствено  подкрепата на ЗСУ от ПП „ГЕРБ“ и „ДПС“, както и неопределената позиция на ПП “НФСБ“.

С удовлетворение, отбелязваме политическото заявление на „ВМРО“, че по принцип са за отмяна на този закон. Това заявление е важен политически знак, който напомня позицията на ВМРО срещу Истанбулската конвенция. Той обаче  не намира потвърждение в проекта за закон за изменение и допълнение на ЗСУ, представен от ръководството на „ВМРО“.

РОД изразява категорично несъгласие със съдържанието на проекта за законопроект. Този проект е палиатив. Съзнателно или не – той запазва основния проблем на ЗСУ – неговата противоконституционност. С частични изменения и допълнения не могат да се преодолеят пороците във философията на закона  и неговата неадекватност в новата социално-икономическа криза.
С промяната или добавянето на една дума или един израз, не се преодолява противоречието с  чл.14 и чл.47, ал.1 Конституцията и чл.8 на Европейската конвенция за правата на човека.

Този проект не отговаря дори на публично обявените му цели – да премахне ролята на НПО при извеждане на деца от семейството, да се отстранят частните доставчици на социални услуги от входа и изхода на социалната закрила, да се въведе бърз съдебен контрол при отнемане на дете,  да преодолее търговския характер на социалните услуги , да укрепи социалната закрила като гаранция за конституционното уредената закрила за семейството, майчинството и децата, на възрастните и хората с увреждания.

На практика, принципите, провъзгласени с този проект на ПП„ВМРО“ остават на хартия:

– В ЗСУ трябва да се регламентира мястото на НПО при социалните услуги и да се премахне ролята им при извеждането на деца от семейството;

– Чрез предоставянето на социалните услуги се осъществява конституционно установената закрила на семейството, майчинството и децата, на възрастните хора и на лицата с физически и психически увреждания;

– Социалните услуги не са търговска дейност по смисъла на ТЗ и това също трябва да бъде подчертано в закона;

– НПО не трябва да бъдат на „входа“ и „изхода“ на социалните услуги;

– Бърз съдебен контрол при отнемане на дете, а не просто административно решение. Това за нас е справедлива мярка, която да даде спокойствието на семействата;

– Досегашната Национална стратегия за закрила на детето да се нарича Национална стратегия за закрила на детето и семейството, а Национална програма за закрила на детето – Национална програма за закрила на детето и семейството и др.

Изброените принципи остават декларативни, защото не се реализират в текстовете на проекта за закон.

Заявяваме отново своята категорична позиция, за пълна отмяна на Закона за социалните услуги и недопускане на влизането му в сила. Обнадеждени сме, че нашето становище вече се споделя от ясно оформено мнозинство от населението, политическите партии и неправителствените организации. На обратната страна остават единствено ГЕРБ и ДПС, както и частните доставчици на социални услуги.

Обявяваме се решително срещу влизане в сила на ЗСУ с частични изменения и допълнения, и едва след това – призиви за изработване на Кодекс за социална защита. Тази последователност трябва да бъде обърната. Тя обслужва интересите на привържениците на ЗСУ. Прегледът на законодателството в социалната сфера може да започне само и единствено след пълната отмяна на ЗСУ. За нас е крайно неприемливо влизането в сила на ЗСУ в каквато и да е форма – без промени, с частични промени.

Решително се противопоставяме срещу предложението на ПП „ВМРО“ за съживяване на отменената Стратегия за детето 2019-2030г.. Гледаме крайно отрицателно на опита за връщане към Стратегията, която бе отхвърлена от огромната част от българското общество.

Обявяваме се за категорично премахване на нормативните регулации като ЗСУ и свързания с него Закон за защита на детето, които позволяват отнемане на деца от родители, по примера на печално известния случай на трите деца от семейството на Екатерина от с. Балша, детето в Асеновград, детето в Търговище.

Подобна политика, не само е погрешна, но открито вредна. Най-лесното обезвреждане на една вредна регулация е да не бъде приемана, вместо да бъде отменяна впоследствие.

Най-ефективният начин за решаване на сложните проблеми на социалната закрила, според нас, е незабавна отмяна на ЗСУ, преди неговото влизане в сила на 01.07.2020г., и заместването му с изменения и допълнения към Закона за социално подпомагане, за хората с увреждания, за закрила на детето, и другите специални закони. Тази алтернатива е реална и може да бъде осъществена, ако започне работа по нея. Пет месеца бяха достатъчно време за това.

Ние изцяло уважаваме правото на хора с увреждания, изоставени или малтретирани деца, хора от уязвимите групи да получат държавна подкрепа. Техните искания са легитимни и се ползват от пълната ни подкрепа. Но тяхното удовлетворяване трябва да стане в рамките на специалните закони, а не през ЗСУ. Зад твърдостта на управляващите и ДПС в защита на ЗСУ в този му вид прозират финансови интереси. Очевидно, милионите в бюджета за социални услуги, звънят примамливо не само на частните доставчици на социални услуги. Не е изключено и на някои политически централи, които ще осигурят влизането в сила на ЗСУ. В този смисъл, обещанията и декларациите за „усъвършенстване“ на ЗСУ чрез частични изменения и допълнения, възприемаме като бягане от отговорност.

София, 12.06.2020г.                                                                                                                   Председател на УС на РОД адв. Владимир Шейтанов
Покажи още

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button