ЗаконодателствоСдружение РОДСтатии

Становище: Закона за защита от домашно насилие

ДО 

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА 

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО. 

СТАНОВИЩЕ 

НА СДРУЖЕНИЕ „РОД И РОДИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ 

Относно: Законопроект за изменение и допълнение за Закона за защита от домашно насилие. 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АХЛАДОВА,

РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ е Сдружение с идеална цел в обществена полза,   регистрирано съгласно българското законодателство. Сдружението е правоприемник на Сдружение с идеална цел в обществена полза РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА (РОД). Основна цел на Сдружението е да насърчава и защитава брака като съюз между един мъж и една  жена , семейството и семейните ценности, като решаващ фактор за формирането на ценностната система на децата и тяхното правилно развитие и реализация, както и да оказва подкрепа и закрила на всички деца без оглед на техния социален статус, произход и етнос.

Като родителска организация, РОД ИНТЕНРЕНЕШЪНЪЛ е против отделен закон за домашното насилие. Считаме че всички форми на насилие трябва да бъдат санкционирани по силата на НК и да не се разводнява наказателната политика на държавата в отделни санкционни закони. Престъпленията трябва да се наказват от съдебната система по силата на НК.  Той трябва да бъде отхвърлен, и съдържателно да бъде пренесен в разделите на наказателния кодекс. При развитие на наказателната превенция за подобен род насилия трябва да се отчитат основните обществени фактори, пораждащи насилие в семейството и обществото и основан на официално репрезентативно проучване на домашното насилие в страната. Този закон е ненужен палиатив, обслужващ конюнктурни интереси на новопоявилият се бизнес със социални услуги. Жертвите на насилие заслужават много по-качествена регулаторна защита. Неразривна част от него трябва да бъде търсене на наказателна, административна и гражданска отговорност от лица, злоупотребили с правата си по този закон.

С уважение,

Адв. Владимир Шейтанов

(председател на Сдружение РОД и РОД Интернешънъл)

http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?%40lang=bg-BG&Id=5774

Покажи още

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button