Статии

Гласувам за семейството!

АКО СТЕ В ЛИСТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ НА 11 ЮЛИ 2021 ВИ КАНИМ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ДЕКЛАРАЦИЯТА „ГЛАСУВАМ ЗА СЕМЕЙСТВОТО“ ПО-ДОЛУ И АКО СТЕ СЪГЛАСНИ С НЕЯ ДА ЗАЯВИТЕ ПОДКРЕПАТА СИ.

ПОДКРЕПАТА СИ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ КАТО НИ ИЗПРАТИТЕ ИМЕЙЛ НА: sva@sva.bg с текст „Подкрепям декларацията – Гласувам за семейството“, заедно с Вашите три имена, политическата партия/коалиция, която е издигнала кандидатурата Ви, района и града, от който се кандидатирате, номера, под който фигурирате в листата (номера на преференцията) и телефон за връзка с Вас.

Периодично ще добавяме под тази Декларация имената на подкрепилите кандидати за народни представители и ще разпространяваме тази информация. В началото на юли ще информираме всички наши съмишленици и обществеността, чрез медиите, за Вашата подкрепа!

Чрез петициите си за защита достойнството и свободата на личността, брака и семейството платформата „Граждани в действие“ е получила подкрепата на над 65 000 граждани и на над 85 граждански и родителски организации в страната ни до момента. Ще се радваме нашите съмишленици и партньори да научат за Вас!

ДЕКЛАРАЦИЯ – ГЛАСУВАМ ЗА СЕМЕЙСТВОТО!

В работата си като народен представител, ако бъда избран в 46-то Народно събрание, публично поемам ангажимент и обещавам:

1.    Да се застъпвам за утвърждаване на семейството, основано на доброволния брачен съюз между един мъж и една жена, съгласно Конституцията ни, и като най-добрата среда за отглеждането и развитието на децата.

2.    Да признавам различията между мъжа и жената, тяхната уникална роля за пълноценното развитие на децата, като се противопоставям на политики, насочени към заличаване на половите различия в общественото пространство, чрез въвеждане на пол и полова идентичност различни от биологичните, зачитайки същевременно с това равнопоставеността на половете.

3.    Да се застъпвам за зачитането на първостепенното право и отговорност на родителите за отглеждането, възпитанието, здравето и образованието на техните деца, съгласно избора и убежденията им, като се противопоставя на системното сексуално образование в детските градини и училища.

4.  Да се застъпвам и активно да насърчавам правата на човека, включително човешкият живот и достойнство, свободата на словото, съвестта и религията.

5. Да съдействам за приемане на политики и създаване на такива икономически условия, които  осигуряват достоен живот на семействата,  насърчават раждаемостта и допринасят за справяне с демографската криза.

6.  Да отстоявам и защитавам принципа на субсидиарност в Европейския съюз, като основен принцип в стандартите за борба с дискриминацията, като се застъпвам за правото на страната ни, съгласно договора на ЕС, сама да определя политиката си в сферата на брака и семейството, родителските права, образованието и здравеопазването.

Горепосочените текстове се основават на:
Конституцията на Република България; Конвенцията за защита правата на детето; Международния пакт за гражданските и политическите права (чл. 18, т. 5); Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи (чл. 2 от Протокол № 1); Конвенцията на ООН за правата на детето (чл. 5 и чл. 11, т. 2); Всеобщата декларация за правата на човека; Закона за училищното и предучилищното образование (чл. 3, ал. 2 и чл. 11, т. 2); Хартата за основните права на Европейския съюз чл. 5, чл. 6, Договора за ЕС; Резолюция за защита на семейството на ООН (A/HRC/29/L.25), юли 2015 г.; Решение № 13 от 27.07.2018г. на Конституционния съд по повод Истанбулската конвенция, както и на над 100 мащабни проучвания за ефекта от системното сексуално образование. (Последното е заложено в Национална здравна стратегия 2021-2030 да бъде въведено в българските детски градини и училища под името: системно здравно и сексуално образование.)


Инициативата ‘Гласувам за семейството 2021’ е подобна на кампанията за Евроизбори – 2014г.

Кампанията се осъществява от Асоциация Общество и Ценности, администратор на платформата, в партньорство с Национална Асоциация Поход за Семейството. Инициативата е подкрепена от фондация „Съживление“, сдружение „РОД Интернешънъл“ и Граждански форум за защита на детето и семейството, сдружение „Тракийски юнак“.


Ако познавате кандидати за народни представители поканете ги да подкрепят Декларацията. За улеснение може да ползвате примерния текст по-долу:

Уважаема/и  г-жо/г-н ……………..,

В качеството си на избирател ще се радвам ако във Ваше лице мога да разчитам на подкрепата Ви за насърчаване и отстояване на човешкото достойнство и свобода, брака и семейството, правата на децата и родителите. В тази връзка Ви каня да се запознаете с Декларацията в подкрепа на семейството на: https://civilactionbg.com/гласувай-за-семейството/

Тя е основана на Конституцията, вътрешното и международно законодателство, което страната ни е приела.  Ако сте съгласни с декларацията „Гласувам за семейството“ е важно да изпратите Вашите три имена, политическата партия/коалиция, която е издигнала кандидатурата Ви, номера на МИР и номера под който фигурирате в листата, града, Ваш телефон и имейл за връзка на sva@sva.bg.

Имената на подкрепилите кандидати ще бъдат своевременно добавяни под декларацията и публично оповестени чрез медиите в началото на юли.

Ще се радвам да се включите с подкрепата си!

С уважение,

(име и фамилия)

Покажи още

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button