Статии

ЗСУ – опасен инструмент в ръцете на НПО-тата

Днес се проведе пресконференция на общинския съветник от групата „Патриотите – ВМРО“ в ОбС – Русе Траян Тотев и Давид Александров, съпредседател на Сдружение РОД, на която бе представен отговорът на направено питане от общинския съветник на тема „НПО сектора в община Русе и връзката им с джендър образованието“ и „Последствията от ЗСУ върху общинската администрация и държавния сектор на услугите“. По време на нея бяха припомнени въпросите, които бяха зададени и на отминалата сесия на съвета на 13 декември. А те са:

1. Кои са неправителствените организации, които работят по направления, свързани с децата, младежите и образованието на територията на община Русе? Каква дейност извършват те и сътрудничат ли си с общинска администрация и общинските училища?

2. Кои са всички доставчици на социални услуги, работещи съвместно с общината и получават ли финансиране от Община Русе по договори, съвместни проекти или други?

3. Дирекция „Хуманитарни дейности“ успява ли с текущия персонал и бюджет да покрие обема работа, който им е прехвърлен след приемането на Закона за социалните услуги?

В отговор на първите два въпроса стана ясно, че има редица НПО-та, които работят на територията на общината, като един от най-съществените проблеми е, че тяхната дейност не подлежи на съществен контрол, а освен това някои от въпросните организации са по един или друг начин свързани с други, които целят да прокарат откровено вредни идеологии – „Америка за България”, „Отворено общество” и още подобни.

Тези, с които които общината в Русе има договор са:

Сдружение Рализ Бализ

Фондация Приятелска подкрепа

Център за психично здраве Русе ЕООД

Фондация Трета възраст

Сдружение Център за консултиране и кратка терапия Решения

Сдружение Дете и пространство

Сдружение Център Динамика

На въпроса, който логично си задаваме – „Защо въобще се стигна дотук”, Траян Тотев даде лаконичен и пределно ясен отговор – „Благодарение на Закона за социалните услуги (ЗСУ), който ги окрили, отнемайки и стеснявайки много от функциите на държавата и общините, чрез които те предоставят социални услуги. Пределно ясно е, че говорим за абдикиране на държавата от нейни основни права и задължения, като много по-сериозният проблем е, че така тези функции са дадени в ръцете на НПО-та.”

Тотев даде пример с приемното родителство, чието контролиране е неясно. Поради тази причина, той допълни, че следващата стъпка на ВМРО ще е да проверят адекватни ли са начините, чрез които тези семейства биват инспектирани. Една от причините са множеството сигнали, които са получени.

По третата точка – „Дирекция „Хуманитарни дейности“ успява ли с текущия персонал и бюджет да покрие обема работа, който им е прехвърлен след приемането на Закона за социалните услуги?”, Тотев посочи, че от Общинска администрация (ОА) са потвърдили, че не могат да се справят с прехвърлените им допълнителни задължения, а и бюджетът им не е увеличен.

Давид Алексадров от РОД подчерта, че една от основните теми, заради които в последните две години са инициирали и граждански протести – както в Русе, така и в цялата страна, е ЗСУ. Основните причини, заради които от РОД протестираха, и всъщност не бяха адекватно и обективно отразени от повечето медии са:

  • Самият закон ще влоши качеството и контрола в държавните институции, ще намали персонала, което ще принуди и държавата, и общините, да прехвърлят техните задължения и дейности към НПО-тата. Нещо, което към момента наблюдаваме.

Тогава противниците на тази теза застъпваха твърдението, че основната цел на ЗСУ ще е да подпомага хората с увреждания. Но в действителност, както посочи Александров: „ЗСУ в много малка част е свързан с хората с увреждания. Да, той регламентира тяхната дейност, понеже НПО-тата, които все пак се занимават с подобни активности, се позовават на ЗСУ, но нищо повече.”

  • Законът действа в почти всички направления в социалната дейност. Интересен факт е, както подчерта още Александров, че: „До ден днешен не съществува социално подпомагане, а социална услуга, което е порочна практика, защото подпомагане означва това, с което общината съдейства на гражданите, а наличието на услуга предполага тя да е платена. Във всички международни договори, услуга означава именно това – вид търговска дейност.”

Държавната агенция за социално подпомагане (АСП) е съкратена наполовина – от около 70 човека преди близо две години, в момента са наполовина персонал, което води до липса на всякакъв контрол, защото АСП е контролиращият орган. Конкретно за Русе Александров посочи, че са имали среща с директорката на „Хуманитарни дейности”, която също е посочила, че със служителите, които имат, не смогват да се справят с текущите си задължения. Това е така, защото към общините вече е насочена част от работата, която преди е осъществявала държавата.

  • Най-същественият проблем, за който от самото начало алармират от РОД и ВМРО, са НПО-тата. И не просто организациите, които гражданите и техните сдружения правят и поддържат с членски внос, а тези, които са с външно финансиране. Александров подчерта, че към момента въпросните НПО-та работят изключително активно на територията на цялата страна, като една от причините е именно настоящото несправяне на общините и държавата, заложено в ЗСУ. По този начин порочният кръг се затваря, защото контролът върху НПО-тата е формален.
ЗСУ - опасен инструмент в ръцете на НПО-тата

РУСЕ

Александров посочи, че в града вече работят множество НПО-та – както в детските градини и училищата, така и във всяка сфера на официалната дейност. Проблемът е, че

сред НПО-та, разбира се, има и такива, които осъществяват безспорно полезна дейност и включително подпомагане, но преобладаващите са тези, които имат доста порочни практики и цели, а някои са и в доста тясно сътрудничество с други организации. Например П.У.Л.С. Александров припомни кои са те. Преди близо две години имаше сериозен скандал, отразен във всички медии, касаещ сигнал до прокуратурата от родители, чието дете учи в пернишко училище. Тогава въпросната фондация П.У.Л.С. разпространяваше ранно сексуално обучение сред четвъртокласниците, което е и подсъдно, защото децата не бяха навършили 14 години. Деца, били на курса, разказаха, че са ги карали да рисуват полови органи и да се целуват.

Важно е уточнението, че от фондацията се бяха обявили и „за“ приемането на Истанбулската конвенция. В описанието им е посочено, че: „Фондация „П.У.Л.С.” работи по проблемите на насилие основано на пола,равнопоставеност, деца с проблемно поведение и в риск, дисфункционални семейства; хора, употребяващи психоактивни вещества, млади хора с рисково поведение, ромска общност.” Сред посочените техни партньори са такива, чиито действия и позиции са свързанис редица спорни инициативи, както и откровено вредното прокарване на джендър политики.

Друго НПО, действащо на територията на Русе, е в договорни отношения с АГ Русе, като програмата, по която си сътрудничат е „Превенция от изоставяне”. На пръв поглед нищо лошо, но всъщност в болницата има служител, назначен специално, за да следи колко деца има една майка/двойка. Александров даде за пример случай, при който родилка има четвърто дете, след което служителят подава сигнал към социалните служители, защото по думите му това било част от неговите задължения. Съпредседателят на РОД посочи, че това е безспорен факт, защото и той – като многодетен родител, е бил принуден да мине по този път. И в посочените случаи не се касае за друг етнос, което би могло да обясни в някаква степен тези действия.

Най-фрапиращото е, както ясно каза Александров, че няма никакво законово основание даден служител в някое АГ да подава сигнал към социалните служби, че някоя родилка има четвърто дете, което евентуално може да бъде изоставено.

Целта на РОД и ВМРО е да покажат, че ЗСУ е вреден – с въвеждането му се сви държавния апарат, което неминуемо доведе и до понижаване на контрола; работата към общините се увеличи без обаче да се увеличи персоналът и бюджетът;  това принуждава общините да се обърнат към НПОтата, които вече активно работят – както в Русе, така и на територията на цялата страна, и които НПО-та са тясно обвързани с външни такива – например „Америка за България и Отворено общество. ЗСУ отслабва държавните органи и дава превес на НПО-тата. Той трябва да бъде отменен и на негово място да бъде върнат Закона за социално подпомагане.

Истината е, че в цялата страна, под една или друга форма, джендър идеологията си проправя  път към децата и училищата, като влияейки на възпитанието на децата,все повече се опитва да формира и бъдещите обществени нагласи.

ВЪПРОСИ ОТ ЖУРНАЛИСТИ

  1. Какъв е проблемът с приемните семейства?

Давид Александров: Най-същественият проблем с тях е, че осъществяването на контрол е почти невъзможно. Има подадени множество сигнали, че децата в тези семейства биват неглижирани – финансовите средства, които общината отпуска за децата, не се харчат за тях и нуждите им, а приемните родители ги разпределят както те сметнат за добре, оставяйки на заден план задълженията си като приемно семейство. Както посочи г-н Александров, предстои тези сигнали да бъдат предадени на съответните органи, допълвайки, че проблемът не е в това или онова приемно семейство, а в контрола спрямо тях.

  • Кога ще придвижите сигналите към институциите?

Давид Александров: Ние не сме НПО чиято основна задача е това. Поради това, сигналите, които получаваме, представляват странична дейност и допълнителен обем, който ние не успяваме толкова бързо да покрием.След осъществената връзка и подкрепа от страна на общинските съветници от  ВМРО в Русе, ние тепърва ще действаме и в тази посока в града.Ние нямаме и достъп до въпросните примени семейства, опериращи в град Русе – не разполагаме с информация кои са те, за да можем да посочим в сигналите си и тази информация.

  • Какъв е проблемът с НПО-тата?

Давид Александров: Както вече посочих, един от проблемите е свободата на действие, които имат различни организации, спонсорирани от външни донори, а по-конкретно дадох два примера. Този в АГ Русе, касаещ многодетните родилки, засяга и друг въпрос – на какво основание въобще, НПО-тата подават сигнал до социалните служители, при основание, че липсва законова рамка. Вторият конкретен пример са НПО-тата, които свободно и активно оперират в детските граднини и училищата (какъвто е и примерът в Перник).

Фрапантен проблем е, че въпросните НПО-та се позовават на отменената Стратегия за детето, в която се посочваше, че при три и повече деца, семейството попада в риск от бедност. Важно е да отбележим, че в Европейската стратегия за детето и Европейската гаранция за детето, която в момента се следва в ЕС, е записано, че при деца, които страдат от бедност, първо трябва да се намесват социалните служби, след което да се достигне до таргетирането (50 000 са в този таргет – тоест тази бройка деца трябва да бъде образно казано „освободена от бедността”) на тази бройка, конкретно в няколко държави – България, Румъния, Гърция. За всички тези стъпки всъщност ние отдавна предупреждаваме.

  • Какви са вашите цели?

Давид Александров: Целта ни е ЗСУ да бъде отменен, защото поощрява порочни практики, и на негово място да бъде върнат Закона за социално подпомагане. ЗСУ предоставя една сериозна основа на НПО-тата да действат свободно и необезпокоявано, при липса на адекватен контрол, а освен това отваря врата за още много спорни закони, които външни фактори искат да наложат и да бъдат приети в България.

Автор: Виктория Георгиева


Присъедини се към ⁨Родители Обединени за Децата⁩ https://invite.viber.com/?g2=AQAwQJjHYCMENk4Xr3PqDooIIJVoPlyMDd4aF16JjRtNS4wiTUzytmLt4anzT4Ms във Viber!

Покажи още

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button