Статии

Позиция на ДБЗС относно проектозакона на ВМРО

ОТ НЕФОРМАЛНО ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ И ФЕЙСБУК ГРУПА „ДА ЗАПАЗИМ БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО”

ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето

Уважаеми дами и господа Народни представители,

Ние, родителите от неформално гражданско обединение „Да запазим българското семейство“ изразяваме нашето одобрение и подкрепа относно предложенията в Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето внесен за разглеждане на 4.12.2020 от група народни представители от ПГ на ВМРО.

Родителите следящи промените в законодателство засягащо децата и семействата на България от няколко години алармираме обществото и институциите в страната за грубото погазване на основни човешки и родителски права в различни случаи, при които страна са държавни агенции и служби в социалната и правосъдна система на страната.

Примерите в публичното пространство за злоупотреби и умишлено нанасяне на вреда върху български семейства са много и неоспорими. Такова погазване на родителски права и създадената разделителна линия „деца – родители” са особено видни в случаите когато има проблем в семейството, който е довел до намесата на ДСП, АСП, ОДЗ, ДАЗД.

Законови вратички, позволяващи на служителите на тези институции да нарушават родителски права са заложени в настоящите текстове на ЗЗДетето.

Пример (1) от ЗЗДетето:

„Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 – ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Този закон урежда правата, принципите и мерките за закрила на детето, органите на държавата и общините и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето, както и участието на юридически лица и физически лица в такива дейности.”

Предложена промяна:” включително биологични родители и други законни представители на децата в такива дейности”, това гарантира, че родители, осиновители и техни законни представители ще имат активна и неоспорима роля в живота на всяко българско дете.

Пример (2) от ЗЗДетето:

(2) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2003 г.) Държавата защитава и гарантира основните права на детето във всички сфери на обществения живот за всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, физическото, здравословно и психическо състояние, като осигурява на всички подходяща икономическа, социална и културна среда, образование, свобода на възгледите и сигурност.

Предложена промяна: „както и пълноценното развитие в биологичното им семейство”, тази промяна е основополагаща за живота на българското семейство. Защото децата се раждат, развиват, отглеждат и обичат безусловно и в единомислие от една майка и един баща. Само от тези два примера е видно, че предложените в законопроекта промени са изцяло в посока подпомагане и защита на основната клетка на обществото – семейството в неговата цялост. В допълнение предложените промени в законопроекта изпълват със смисъл и съдържание текста от Конституцията на Република България където се казва:

Чл. 47.

„(1) Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.

Дами и господа, защитата на семейството е най-важното нещо, защото то е онова място, където едно дете се ражда, отглежда и възпитава. Чувства се в безопасност и може да намери обич, грижа и внимание нужни за живота му.

Именно семейството дава опора и сила, но също така и мотивация за развитие, живот и преодоляване на трудности. Семейството дава уюта и спокойствието на бащин дом, и майчина ласка. Храната, която се готви в родния дом, винаги е най-вкусна. Усмивките на хората са винаги най-милите. Семейството носи топлина и безопасност, атмосфера на любов, топлина и идентичност.

Смисълът на живота за всеки е семейството и това в пълна сила се отнася до децата в него. Човек лесно може да се изгуби в живота си и да тръгне по пътя на пари, богатства и имоти, но материалните блага са временни и нетрайни.

Семейството остава вечно и неотменимо. Децата се раждат в семейства, за да бъдат обичани от родните си майки и бащи. Да намират подкрепа от родителите си и да бъдат възпитавани във вярата, ценностите и традициите на българското семейство.

Семейството е най-надеждната, най-добрата и най-силната институция, на която винаги може да се разчита. Извън нея винаги има грешки, проблеми и несъвършенства. Но семейството работи и е нещо, което дава увереност на неговите членове. Дори и във временни затруднения, материални лишения и битови несгоди семейството оцелява като се сплотява и подкрепя неотменно.

На семейство в затруднение му е нужна адекватна помощ, а не присъда – извеждане на дете. По- грозен, нечовешки и нехуманен начин да убиеш живота на едно семейство от този да отнемеш детето в него, света не познава. Децата се защитават само в семейството. Предложенията за изменение и допълнение на закона за закрила на детето не отнемат правата му и не поставят нито едно дете в риск. Предложенията защитават правото на детето да има собствено семейство от родни майка и баща, или осиновители. Всяка друга интерпретация на тези предложения е позиция на хора и организации ползващи облаги и забогатяващи на гърба на деца превърнати във вещи и родители поставени в подчинение на користните им цели.

Дами и господа, кръговрата на живота постановява, че децата растат и се превръщат във възрастни хора и когато един ден родителите вече ги няма, те продължават да живеят чрез своите деца. Децата продължават не просто гените, но и паметта на своите родители. Това е важен философски и религиозен принцип, който хората са спазвали и уважавали през цялата история на човечеството.

Да нарушиш неписани закони, прекъснеш кръвна и духовна връзка между родител и дете е престъпление срещу живота.

Дами и господа, да приемете този законопроект е най-смисленото нещо, което е възможно да направите през целия Ви мандат на народни избраници и засяга бъдещето на всеки един от нас и вас.

Бъдете достойни за мястото на което сме Ви поставили, вземете единственото държавническо и отговорно решение за бъдещето на децата и семействата в България – подкрепете Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето.

От групата „ДА ЗАПАЗИМ БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО”

Покажи още

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button