Статии

ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ СЕКСУАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ?

Под предлог – грижа за сексуалното здраве, в системата на държавното образование навлиза псевдо-образователен материал за ранна сексуализация на децата и учениците. Полезността на тези програми се представя на обществото с няколко социално приемливи клишета:

• Защита на децата и учениците от сексуално насилие;

• Грижа за репродуктивното здраве на хората;

• Съвременни форми на възпитание на деца и младежи в областта на сексуалните отношения;

• Пред-семейна подготовка на младите хора и др.

          Но каква е действителността? Агресивното внедряване на тези нови за обществото ни обучителни методи крие множество рискове.

 • Съдържанието на предлаганите програми не е преминало необходимата професионална проверка относно отражението върху умственото развитие на децата, както и за съответствие на психологическата им зрялост .
 • Разпространението на тази информация е поверено на НПО, които не разполагат с педагогически кадри за правилно поднасяне на това съдържание на деца и ученици на различна възраст. Кадрите на НПО са събирани на случаен принцип, без проверка на необходимия преподавателски ценз.
 • Образователните материали, използвани при тези програми, не са одобрени от МОН.
 • Родителите, които най-добре познават индивидуалното развитие на своето дете в много случаи не са уведомени за внасянето на тези програми в образователния процес в училищата.

    Като правило, тези програми са разработени извън България, най-често от международни и междуправителствени организации, по поръчка на чуждестранни  частни фондации. Те се внедряват у нас по пътя на междуправителствени споразумения между Правителството на България и организации като УНИЦЕФ, ЮНЕСКО, СЗО, различни органи на ЕК, Съвета на Европа и др. Прилагането им в българските училища и детски градини става чрез НПО, одобрени по системата на проектното финансиране от държавния и общински бюджети и действащи в последствие като частни доставчици на социални услуги, усвояващи централизираните фондове на държавата за социални дейности.

       Подобни програми от години се въвеждат в образователните системи на страни от Западна Европа и Съединените Щати. Там негативните резултати отдавна са налице. Необходимо ли е да превръщаме физическото и психическо здраве на децата си в опитно поле с подобни спорни методи, само за да отчетем след години и ние пагубните им ефекти? Обективен анализ на въздействието им е задължителен преди тяхното въвеждане в България. При прилагането на иновативни и спорни обучителни програми, още повече върху деца и подрастващи е задължително да се проведат сериозни анализи от страна на държавните институции, родителските общности, професионалните организации и представителите на вероизповеданията.

        България е с преобладаваща част християнско население, за което подобен тип програми, са абсолютно неприемливи и могат да доведат до неочаквани реакции на детето и ученика и да предизвикат сериозни конфликти в семейството, между родители и деца.

            Непосредствен резултат навсякъде, където се внедряват тези програми на предучилищно и училищно ниво е ранната сексуализация на децата и учениците. Тя нанася сериозни вреди върху неукрепналата физика и психиката на децата. Същевременно, отклонява развитието на младия организъм от балансирано биологично-психично съзряване на децата и учениците към изпреварващо събуждане и развитие на чувствения инстинкт. Това води до неминуемо забавяне на развитието на човешката личност и рано или късно до създаване на огромни маси хора с по-ниски и примитивни представи за социалното битие и начин на живот и до по-ниска полезност за развитието на обществото.

        Ще ви запознаем с няколко различни програми за сексуално образование, внедрени в България скоро. Смятаме, че всеки има право да се информира коректно, какво стига до децата ни в училищна среда и извин нея.

 1. Проект INSPIRE

        В ДВ брой:35, от 10.4.2020 г. бе обнародвано Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация (СЗО) за 2020 – 2021 г. В приложението на споразумението, стр. 4, като част от промотиране на здравето в училищата, т.е. под формата на здравно образование се въвежда модул INSPIRE в определени училища в страната.

ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

      На международно ниво проект INSPIRE е промоциран от Childhub – онлайн ресурсен център childhub.org за Югоизточна Европа, чиито донор е и фондация ОУК (OAK foundation) с грант от 850,581 щ.д. за периода 1.01.2018г. – 31.12.2020г. INSPIRE е разработен в сътрудничество със СЗО, CDC (Център за контрол и превенция на заболяванията) и др.

            Последната, седма стратегия в проект INSPIRE се нарича „образование и житейски умения“. На 10.01.2019 Childhub предлага унгарския опит като най-добър пример за реализирането на седмата стратегия, представяйки в уебинар унгарския сайт yelon.hu.

       „Тя предоставя информация и помощ на младите хора на възраст между 10 и 18 години за тяхното тяло, същност, сексуалност и отношения. Уеб страница и мобилно приложение правят информацията лесно достъпна за целевите младежи и чрез двата канала могат да достигнат чат на живо, обслужван от високо квалифицирани доброволци.“

Всъщност уебсайта yelon.hu е изпълнен с LGBTI и сексуално съдържание.

ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Проект INSPIRE се осъществява в България от алианс „Детство без насилие“, с координатор Национална Мрежа за Децата.

             2. Ловгайд, фондация ЛЪРН и бъдещите им проекти в училищата.

             В България вече съществува сайт със такава концепция.
Неправителствената организация ЛЪРН, която го поддържа, ще получи достъп до няколко училища в няколко града на България.

Сайтът им https://loveguide.bg е създаден по подобие на рекламирания унгарски сайт yelon.hu. Целевата група са „деца между 13 и 18 години“, според първия отчет за дейността на фондация ЛЪРН.

ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

            Фондация ЛЪРН поддържа и YouTube канал. Няколко от най-скандалните видеа в него са:

– видео за това как се прави анален секс. Ето и извадки от коментар на лекар:
„Изгледах го. Само се говори без нагледен снимков или филмов материал. Тревога будят две причини.

-Първо. Никакво предупреждение за възрастта, нито надпис, нито червена точка. А това е незаконно. Още, всеки може да си влезе само с един клик, без никакви защити за достъп като регистрация или проверки от Гугъл.

-Второ от медицинска гледна точка фактите са поднесени лаишки, объркани, и в по-голямата си част абсолютно погрешни… Препоръчва се на хора без познания и опит (възрастта в случая няма никакво значение) да експериментират със себе си като провеждат интервенции с твърди предмети върху свинктера си…“;

– видео „Секс на първа среща?“ – отново припомняме – целева група при създаване на НПО-то са „деца между 13(!?!?) и 18 години“, а реално няма никакви ограничения за достъп до това съдържание.

– видео „Имам 2 гаджета. За какво да си говорим. Спешно хапче!“

          Проект на фондация ЛЪРН печели конкурс и е финансиран с 44,450.60 евро от фонд „Активни Граждани“. Този фонд е на обща стойност 15,500,000 евро, осигурени чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (известен още като норвежкия финансов механизъм).

            Според описанието на проекта на Фондация ЛЪРН „Проектът ще запълни дупките в знанията на 35000 средно статистически ученици, с всякакъв социален статус, етнос и религия, от цялата страна, на възраст между 12 и 18 години, за да могат да взимат правилните и добре информирани решения за сексуалното си здраве и личния си живот.“

           Ето как ще постигнат тези цели:

С още 96 видеа в канала, където няма ограничение за възраст при гледане – достъпни са за всички! Качеството на информацията във видеата е толкова ниско, че се използват грешни медицински термини, например във видеото за ан*лния секс.

Влизат в три училища, общо 8 учебни часа в 3 училища Троян, Павликени и София за 240 ученици.

Отделно се предвижда провеждането на часове по здравно и сексуално образование в Час на класа с още 1300 ученици в други 8 населени места в страната.

 • С още 96 видеа в канала, където няма ограничение за възраст при гледане – достъпни са за всички! Качеството на информацията във видеата е толкова ниско, че се използват грешни медицински термини, например във видеото за ан*лния секс.
 • Влизат в три училища, общо 8 учебни часа в 3 училища Троян, Павликени и София за 240 ученици.
 • Отделно се предвижда провеждането на часове по здравно и сексуално образование в Час на класа с още 1300 ученици в други 8 населени места в страната.

И това ще „е модел за системно здравно и сексуално образование в мн. др. училища.

           Процедурата за избор на проекти е била отворена в периода октомври 2018 – януари 2019. Няма информация дали към момента е вече осъществена. Пълно описание на спечеления проект: https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/proposal.cfm?id=52&applicantLevelID=4222&prID=136

             3.Програма „Таралежи“

       Фондация ОУК (OAK foundation) е предоставила следните грантове:

 • 347,985щ.д. на Lucy Faithfull Foundation, Обединено Кралство –„за да тества инструментариума за ликвидиране на сексуалното насилие над деца (ECSA) в Бразилия и България“. Период: от януари 2018 до декември 2021;
 • 262,170щ.д.на фондация П.У.Л.С., гр. Перник–„за да тества инструментариума „Изкореняване на сексуалното малтретиране на деца“ на Луси Фейтфул“ („Eradicating Child Sexual Abuse“ на Lucy Faithfull foundation). Период: април 2017 г. –април 2020 г..
 • 241,464 щ.д. на асоциация Деметра, гр. Бургас – „Да се разработи общностна стратегия за превенция на сексуалното насилие над деца чрез тестване на инструментариума на Люси Файтфул (Lucy Faithfull) за ликвидиране на сексуално насилие над деца (ESCA) в Югоизточна България. Сдружение Деметра ще работи за по-доброто разбиране на контекста, знанията, практиките и съществуващите интервенции, от които ще бъде изготвен и одобрен от Общинския съвет цялостен план за действие“. Период: януари 2018 – декември 2020 г.

      Източник: https://oakfnd.org/grants/

           В България програмата е наречена „Таралежи“ и при провеждането и от Фондация П.У.Л.С. в гр. Перник имаше широк обществен отзвук. Според материалите за програма „Таралежи“ на асоциация Деметра, упражненията включват различни видове докосване между децата. Изрично не е посочено деца четвъртокласници да бъдат карани да се целуват. Но в репортажа по Нова ТВ, представителката на П.У.Л.С. Веселина Иванова потвърждава и за тези дейности. По-долу е част от официалното описание на програма „Таралежи“.

ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Разминаванията между официалното описание на програмата и нейната реализация допълнително засилват притесненията на родителите, които са изключително загрижени за правилното психологическо и физическо развитие на децата си.

          4. СЗО и сексуалното образование.

          Прилагаме стандартите на Световната здравна организация за сексуално образование. Нека всеки родител и учител се запознае с официалните насоки в сексуалното обучение, които организацията с много пари и влияние налага на подрастващите. Информирайте се какво, кога и от кого трябва да научат децата за тази интимна и деликатна сфера според СЗО и преценете дали сте съгласни с това. Преценете как ще се отрази на децата ви.

 От стр. 40 на файла: https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/WHO_BZgA_Standards_English.pdf

        СЗО е също неправителствена организация с международно и надправителствено влияние. Напоследък скандалните им препоръки и действия будят не само размисъл, но и недоверие, а арогантността в натиска, с който искат всички държави и техните правителства да приемат стандартите им имат повече терористичен характер, отколкото експертен.

           Днес от всички „специалисти“, щедро финансирани от СЗО, УНИЦЕФ, ЮНЕСКО, както и от редица известни фондации се тръби колко са некомпетентни родителите да образоват децата си по важни житейски умения. По медиите все повече се чуват изказвания и от политици и от представители на различни институции, че родителите нямат капацитета да вземат важни решения за децата си. Натяква се нуждата от все по-голяма намеса в семейството, чрез ограничаване правата на родителите спрямо децата им. Помним мотото на зле приетата от обществото ни „Стратегия за детето 2019- 2030“, а именно „Всички права за всички деца“. Защитавайки именно тези права, съставителите на въпросната Стратегия, бяха включили въвеждане на сексуално образование по стандартите на СЗО, като задължително в училищата. Въвеждането на проектът  INSPIRE също беше част от целите в печалния „стратегически документ“, за който се твърдеше, че е толква визионерски и написан на високо ниво, че некомпетентния, обикновен родител не може да го разбере!

           Навлизането на сексуално образование в Бъгария, по посочения в тази статия модел е факт. Сексуализацията на децата ще е неминуем резултат. Отговорност на институциите, обществото и най-вече на родителите е дали ще допуснат отделни частни и финансови интереси да диктуват бъдещето на децата ни.

Сдружение Родители обединени за децата – РОД

Под предлог – грижа за сексуалното здраве, в системата на държавното образование навлиза псевдообразователен материал за ранна сексуализация на децата и учениците. Полезността на тези програми се представя на обществото с няколко социално приемливи клишета:

• Защита на децата и учениците от сексуално насилие;

• Грижа за репродуктивното здраве на хората;

• Съвременни форми на възпитание на деца и младежи в областта на сексуалните отношения;

• Предсемейна подготовка на младите хора и др.

          Но каква е действителността? Агресивното внедряване на тези нови за обществото ни обучителни методи крие множество рискове.

 • Съдържанието на предлаганите програми не е преминало необходимата професионална проверка относно отражението върху умственото развитие на децата, както и за съответствие на психологическата им зрялост .
 • Разпространението на тази информация е поверено на НПО, които не разполагат с педагогически кадри за правилно поднасяне на това съдържание на деца и ученици на различна възраст. Кадрите на НПО са събирани на случаен принцип, без проверка на необходимия преподавателски ценз.
 • Образователните материали, използвани при тези програми, не са одобрени от МОН.
 • Родителите, които най-добре познават индивидуалното развитие на своето дете в много случаи не са уведомени за внасянето на тези програми в образователния процес в училищата.

    Като правило, тези програми са разработени извън България, най-често от международни и междуправителствени организации, по поръчка на чуждестранни  частни фондации. Те се внедряват у нас по пътя на междуправителствени споразумения между Правителството на България и организации като УНИЦЕФ, ЮНЕСКО, СЗО, различни органи на ЕК, Съвета на Европа и др.. Прилагането им в българските училища и детски градини става чрез НПО, одобрени по системата на проектното финансиране от държавния и общински бюджети и действащи впоследствие като частни доставчици на социални услуги, усвояващи централизираните фондове на държавата за социални дейности.

       Подобни програми от години се въвеждат в образователните системи на страни от Западна Европа и Съединените Щати. Там негативните резултати отдавна са налице. Необходимо ли е да превръщаме физическото и психическото здраве на децата си в опитно поле с подобни спорни методи, само за да отчетем след години и ние пагубните им ефекти? Обективен анализ на въздействието им е задължителен преди тяхното въвеждане в България. При прилагането на иновативни и спорни обучителни програми, още повече върху деца и подрастващи, е задължително да се проведат сериозни анализи от страна на държавните институции, родителските общности, професионалните организации и представителите на вероизповеданията.

        България е с преобладаваща част християнско население, за което подобен тип програми са абсолютно неприемливи и могат да доведат до неочаквани реакции на детето и ученика и да предизвикат сериозни конфликти в семейството, между родители и деца.

            Непосредствен резултат навсякъде, където се внедряват тези програми на предучилищно и училищно ниво е ранната сексуализация на децата и учениците. Тя нанася сериозни вреди върху неукрепналата физика и психика на децата. Същевременно, отклонява развитието на младия организъм от балансирано биологично-психично съзряване на децата и учениците към изпреварващо събуждане и развитие на чувствения инстинкт. Това води до неминуемо забавяне на развитието на човешката личност и рано или късно до създаване на огромни маси хора с по-ниски и примитивни представи за социалното битие и начин на живот и до по-ниска полезност за развитието на обществото.

        Ще ви запознаем с няколко различни програми за сексуално образование, внедрени в България скоро. Смятаме, че всеки има право да се информира коректно, какво стига до децата ни в училищна среда и извън нея.

 1. Проект INSPIRE

        В ДВ брой:35, от 10.4.2020 г. бе обнародвано Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация (СЗО) за 2020 – 2021 г. В приложението на споразумението, стр. 4, като част от промотиране на здравето в училищата, т.е. под формата на здравно образование се въвежда модул INSPIRE в определени училища в страната.

ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

      На международно ниво проект INSPIRE е промоциран от Childhub – онлайн ресурсен център childhub.org за Югоизточна Европа, чиито донор е и фондация ОУК (OAK foundation) с грант от 850,581 щ.д. за периода 1.01.2018г. – 31.12.2020г. INSPIRE е разработен в сътрудничество със СЗО, CDC (Център за контрол и превенция на заболяванията) и др..

            Последната, седма стратегия в проект INSPIRE се нарича „Образование и житейски умения“. На 10.01.2019 Childhub предлага унгарския опит като най-добър пример за реализирането на седмата стратегия, представяйки в уебинар унгарския сайт yelon.hu.

       „Тя предоставя информация и помощ на младите хора на възраст между 10 и 18 години за тяхното тяло, същност, сексуалност и отношения. Уеб страница и мобилно приложение правят информацията лесно достъпна за целевите младежи и чрез двата канала могат да достигнат до чат на живо, обслужван от висококвалифицирани доброволци.“

Всъщност уебсайта yelon.hu е изпълнен с LGBTI и сексуално съдържание.

ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Проект INSPIRE се осъществява в България от алианс „Детство без насилие“, с координатор Национална мрежа за децата.

             2. Ловгайд, фондация ЛЪРН и бъдещите им проекти в училищата.

             В България вече съществува сайт с такава концепция. Неправителствената организация ЛЪРН, която го поддържа, ще получи достъп до няколко училища в няколко града на България.

Сайтът им https://loveguide.bg е създаден по подобие на рекламирания унгарски сайт yelon.hu. Целевата група са „деца между 13 и 18 години“, според първия отчет за дейността на фондация ЛЪРН.

ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

            Фондация ЛЪРН поддържа и YouTube канал. Няколко от най-скандалните видеа в него са:

– видео за това как се прави анален секс. Ето и извадки от коментар на лекар: „Изгледах го. Само се говори без нагледен снимков или филмов материал. Тревога будят две причини:

-Първо. Никакво предупреждение за възрастта, нито надпис, нито червена точка. А това е незаконно. Още, всеки може да си влезе само с един клик, без никакви защити за достъп като регистрация или проверки от Гугъл.

-Второ, от медицинска гледна точка фактите са поднесени лаишки, объркани, и в по-голямата си част абсолютно погрешни… Препоръчва се на хора без познания и опит (възрастта в случая няма никакво значение) да експериментират със себе си като провеждат интервенции с твърди предмети върху сфинктера си…“;

– видео „Секс на първа среща?“ – отново припомняме – целева група при създаване на НПО-то са „деца между 13(!?!?) и 18 години“, а реално няма никакви ограничения за достъп до това съдържание.

– видео „Имам 2 гаджета. За какво да си говорим. Спешно хапче!“

          Проект на фондация ЛЪРН печели конкурс и е финансиран с 44,450.60 евро от фонд „Активни Граждани“. Този фонд е на обща стойност 15,500,000 евро, осигурени чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (известен още като Норвежкия финансов механизъм).

            Според описанието на проекта на Фондация ЛЪРН „Проектът ще запълни дупките в знанията на 35000 средно статистически ученици, с всякакъв социален статус, етнос и религия, от цялата страна, на възраст между 12 и 18 години, за да могат да взимат правилните и добре информирани решения за сексуалното си здраве и личния си живот.“

           Ето как ще постигнат тези цели:

 • С още 96 видеа в канала, където няма ограничение за възраст при гледане – достъпни са за всички! Качеството на информацията във видеата е толкова ниско, че се използват грешни медицински термини, например във видеото за ан*лния секс.
 • Влизат в три училища, общо 8 учебни часа в 3 училища в Троян, Павликени и София за 240 ученици.
 • Отделно се предвижда провеждането на часове по здравно и сексуално образование в Час на класа с още 1300 ученици в други 8 населени места в страната.

И това ще „е модел за системно здравно и сексуално образование в много други училища“.

           Процедурата за избор на проекти е била отворена в периода октомври 2018 – януари 2019 г. Няма информация дали към момента е вече осъществена.

Пълно описание на спечеления проект тук: https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/proposal.cfm?id=52&applicantLevelID=4222&prID=136

             3.Програма „Таралежи“

Фондация ОУК (OAK foundation) е предоставила следните грантове:

 • 347,985 щ.д. на Lucy Faithfull Foundation, Обединено Кралство – „за да тества инструментариума за ликвидиране на сексуалното насилие над деца (ECSA) в Бразилия и България“. Период: от януари 2018 до декември 2021 г.;
 • 262,170 щ.д. на Фондация П.У.Л.С., гр. Перник – „за да тества инструментариума „Изкореняване на сексуалното малтретиране на деца“ на Луси Фейтфул“ („Eradicating Child Sexual Abuse“, Lucy Faithfull foundation). Период: април 2017 г. – април 2020 г..
 • 241,464 щ.д. на Асоциация Деметра, гр. Бургас – „Да се разработи общностна стратегия за превенция на сексуалното насилие над деца чрез тестване на инструментариума на Люси Фейтфул (Lucy Faithfull) за ликвидиране на сексуално насилие над деца (ESCA) в Югоизточна България. Сдружение Деметра ще работи за по-доброто разбиране на контекста, знанията, практиките и съществуващите интервенции, от които ще бъде изготвен и одобрен от Общинския съвет цялостен план за действие“. Период: януари 2018 – декември 2020 г.

Източник: https://oakfnd.org/grants/

           В България програмата е наречена „Таралежи“ и при провеждането и от Фондация П.У.Л.С. в гр. Перник имаше широк обществен отзвук. Според материалите за програма „Таралежи“ на асоциация Деметра, упражненията включват различни видове докосване между децата. Изрично не е посочено деца четвъртокласници да бъдат карани да се целуват. Но в репортажа по Нова ТВ, представителката на П.У.Л.С. Веселина Иванова потвърждава и за тези дейности. По-долу е част от официалното описание на програма „Таралежи“.

Разминаванията между официалното описание на програмата и нейната реализация допълнително засилват притесненията на родителите, които са изключително загрижени за правилното психическо и физическо развитие на децата си.

          4. СЗО и сексуалното образование.

          Прилагаме стандартите на Световната здравна организация за сексуално образование. Нека всеки родител и учител се запознае с официалните насоки в сексуалното обучение, които организацията с много пари и влияние налага на подрастващите. Информирайте се какво, кога и от кого трябва да научат децата за тази интимна и деликатна сфера според СЗО и преценете дали сте съгласни с това. Преценете как ще се отрази на децата ви.

 От стр. 40 на файла: https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/WHO_BZgA_Standards_English.pdf

        СЗО е също неправителствена организация с международно и надправителствено влияние. Напоследък скандалните им препоръки и действия будят не само размисъл, но и недоверие, а арагантността в натиска, с който искат всички държави и техните правителства да приемат стандартите им имат повече терористичен характер, отколкото експертен.

           Днес от всички „специалисти“, щедро финансирани от СЗО, УНИЦЕФ, ЮНЕСКО, както и от редица известни фондации се тръби колко са некомпетентни родителите да образоват децата си по важни житейски въпроси. По медиите все повече се чуват изказвания и от политици, и от представители на различни институции, че родителите нямат капацитета да вземат важни решения за децата си. Натяква се нуждата от все по-голяма намеса в семейството, чрез ограничаване правата на родителите спрямо децата им. Помним мотото на зле приетата от обществото ни „Стратегия за детето 2019-2030“, а именно „Всички права за всички деца“. Защитавайки именно тези права, съставителите на въпросната Стратегия бяха включили въвеждане на сексуално образование по стандартите на СЗО, като задължително в училищата. Въвеждането на проекта  INSPIRE също беше част от целите в печалния „стратегически документ“, за който се твърдеше, че е толкова визионерски и написан на високо ниво, че некомпетентния, обикновен родител не може да го разбере.

           Навлизането на сексуално образование в България, по посочения в тази статия модел е факт. Сексуализацията на децата ще е неминуем резултат. Отговорност на институциите, обществото и най-вече на родителите е дали ще допуснат отделни частни и финансови интереси да диктуват бъдещето на децата ни.

Проект на Сдружение Родители обединени за децата – РОД

Покажи още

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button