Статии
Четени

Искане за отмяна на София прайд

Подкрепете петицията за отмяна: https://www.peticiq.com/326893

Подкрепете петицията за отмяна: https://www.peticiq.com/326893

ДО Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА ГР.СОФИЯ

ИСКАНЕ

   От представител на Сдружение“ РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“

   УВАЖАЕМА Г-ЖО ФАНДЪКОВА,     

Във връзка с “София Прайд“, който ще се проведе на 12/06/2021г. в гр. София изказваме своето притеснение относно провеждането на това събитие и молим от Вас да издадете незабавно заповед относно отмяна на прайда.

Като една от най-големите организации в Република България, която защитава традиционното семейство, брак и ценности българското общество в лицето на “РОД   ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ заставаме зад убеждението че протичането на такова мероприятие ще внесе хаос, безредие не само по време на самия прайд, но и след това. Българското общество не е съгласно и не желае да му бъде натрапена една различна ,,сексуална ориентация“ като парадираща и изискваща все повече права. Ценност, която всъщност   не съществува по настоящем като такова право на национално ниво. Република България е държава с християнска вяра, в която семейството от мъж и жена е в основата на едно  здраво общество . Искането на специално отношение заради сексуална ориентация е искане за привилегия, която е дискриминация с обратен знак, недопустима от гледна точка на конституционния принцип за равно третиране на гражданите.

Припомняме Ви също така че Конституцията на Република България все още твърди че бракът е съюз между мъж и жена Решение Р Е Ш Е Н И Е № 13 на Конституционният съд, София, 27 юли 2018 г. гласи следното: Конституционната дефиниция за брак, така както винаги е присъствала в българската правна традиция се съдържа в разпоредбата на чл.46 ал.1, която го определя като доброволен съюз между мъж и жена. Конституционната уредба на брака е изградена върху разбирането за съществуването на два биологично определени пола. Разбирането за брака Между мъж и жена е вкоренено дълбоко в българското правосъзнание и в този смисъл е в основата на конституционната уредба.

  Информираме Ви и за подаденото експертно медицинско становище до КС: „Разстройствата на половото развитие се класифицират като болести. Полът е независим от сексуалната ориентация на индивида . Индивидът се ражда с генетичен пол – мъжки или женски – и той остава такъв до края на живота му, категорична е чл. кор. проф. д-р Драга Тончева от катедрата по медицинска генетика в Медицински университет – София. В този ред на мисли одобряването на такъв прайд е публично натрапване и инжектиране на това психично отклонение в обществото така че психичните отклонения да се превърнат в социална норма.         

   Като се има предвид гореспоменатото, г-жо Фандъкова,  провеждането на София Прайд като изискващо привилегии и показност е абсолютно и неоспоримо подкопаване на българското правосъзнание и традиционни ценности и българската  конституция.

  Българското общество не желае разрушаване на семейството като ценност между мъж и жена. Позволяването на подобно събитие е в пряко нарушение на установените от Конституцията принципи и семейни български ценности.

  чл.6 (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.  

Информираме ви че може да бъде нарушен и обществения ред в населеното място чл.12, ал.2 , т.2 от ЗСММ или могат да бъдат нарушени правата и свободите на други граждани чл.12 ал.2 т.4 от ЗСММ.  

  Предвид изложените факти и законови основания, молим незабавно  да  издадете заповед за отмяна на София Прайд. Текста е съгласуван от Управителния съвет на Сдружение РОД Интернешънъл.

От общината: Вашият документ е регистриран в деловодството на Столична община с номер
СОА21-НЦ62-345/04.06.2021г.

Подкрепете петицията за отмяна: https://www.peticiq.com/326893

Прочетете също и:

Покажи още

Подобни публикации

2 Коментара

  1. За отмяна на нарушаващия закона и обществения ред прайд. Откровена демонстрация на сексуалност пред малолетни лица включително. Къде са институциите???

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button